Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Körutbildning

När du kommer till första lektionen så kommer läraren att ställa lite frågor till dig för att så snabbt som möjligt avgöra vilken färdighetsnivå du är på.

Om du berättar för din lärare vad du har för plan och förhoppning om när du vill vara klar med ditt körkort så kan vi mycket lättare hjälpa dig så att du blir nöjd.

Hur många lektioner behöver jag?

Detta är en vanlig fråga som vi får och är svårt att svara på från start.

Alla är olika. Hur lätt har du för att lära dig? Vissa är mer praktiskt lagda, andra är mer teoretiker. Vilka förkunskaper har du?

Efter några lektioner kan vi oftast ge en preliminär bedömning, som vi sedan följer upp vid några tillfällen under utbildningen, för att du ska kunna göra dig en uppfattning om tidsåtgång och kostnaden för ditt körkort.

Ju mer du kan träna hemma, på rätt saker, desto mindre behöver du köra med oss. Självklart ger vi dig läxa mellan lektionerna om du har möjlighet till att öva privat.

Lektionernas uppbyggnad

Alla övningar vi gör är självklart anpassade till dina förkunskaper - vissa moment kanske vi bara behöver kontrollera. När varje lektion börjar går vi vid behov igenom, i korta drag, hur den förra lektionen gick och vad som är målet med dagens lektion.

Under lektionen kommer läraren ibland att demonstrera vissa moment, eftersom det då blir mycket lättare för dig som elev att förstå hur du ska göra och vi får då ett effektivare utnyttjande av lektionstiden. Du kan självklart själv be att få något moment demonstrerat. Efter det går vi vid behov över till att instruera dig när du tränar för att sen övergå till att låta dig lösa uppgifterna självständigt och utan hjälp.

Här är de olika momenten som vi går igenom:

 1. Körställning och reglage
 2. Inledande manövrering
  • Starta och stanna
  • Krypkörning
  • Styrning
 3. Växling
  • Uppväxling
  • Bromsning och stannade mot mål (backspegel före broms)
  • Nedväxling
  • Övergång till krypkörning
 4. Start i backe
  • Start i motlut (med och utan handbroms)
  • Start i medlut
 5. Backning
  • Backa runt hörn
  • Vändning med hjälp av korsning
 6. Säkerhetskontroll
 7. Inledande tätort
  • Uppmärksamhet i sidled (avsökning mot alla korsningar)
  • Uppsikt före tecken (speglar före blinkers)
  • Hastighetsanpassning och riskmedvetenhet
  • Placering på väg före och efter sväng
 8. Grundläggande regler
 9. Stadstrafik
  • Körfält
  • Cykelbanor
  • Övergångsställen
  • Trafikljus
  • Enkelriktat
  • Cirkulationsplats
  • Självständiga vändningar
 10. Parkering
  • Inkörning
  • Inbackning
  • Fickparkering
 11. Anvisningar
 12. Motorväg
  • Påfart
  • Körning på motorväg
  • Avfart
 13. Landsväg
  • Svänga in på landsväg
  • Körning på landsväg
  • Omkörning
  • Vända och parkera på landsväg
  • Svänga av från landsväg (höger- och vänstersväng)
  • Körning på smal och krokig landsväg
 14. Mörker och halka
© Aros Trafikskola